Anna Solińska:
e-mail: a.solinska@fil.org.pl
Małgorzata Krakowiak:
e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl

MŁODZIEŻ
Poznawszy naszą działalność oraz specyfikę Nikiszowca, Profesor Philip Zimbardo zdecydował o powierzeniu nam swojego nazwiska oraz idei heroizmu dnia codziennego do utworzenia Centrum. Ideą Centrum jest stworzenie młodym ludziom przestrzeni – miejsca spotkań, dzięki czemu młodzi ludzie mogą tworzyć autentyczne relacje. Szczególny nacisk kładziemy na budowanie lokalnej świadomości i tożsamości oraz poczucie przynależności. Dlatego Centrum to miejsce, gdzie młodzież angażuje się w działania na rzecz Nikiszowca poprzez udział w lokalnych wydarzeniach, takich jak: Jarmark na Nikiszu, Odpust u Babci Anny. Młodzi tworzą także projekty, które poza tym, że służą nabywaniu nowych kompetencji, przyczyniają się do rozwoju kapitału Nikiszowca.

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Chociaż Centrum jest adresowane przede wszystkim do młodych ludzi, to równocześnie jest to miejsce spotkań społeczności. Przyjść może tu każdy – bez względu na wiek, status społeczny, materialny, wyznanie i poglądy. Odbywają się tutaj także tematyczne spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności, konsultacje i dyskusje.

MIEJSCE OTWARTE
Centrum cechuje otwartość i szacunek do różnorodności z równoczesnym przywiązaniem do lokalnej tradycji. Bardzo chętnie realizujemy ciekawe inicjatywy kulturalne i społeczne. W Centrum Zimbardo organizowane są m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne, projekcje filmów, festiwale i koncerty.

Jeśli macie pomysł na interesujące wydarzenie, które mogłyby się odbyć w Centrum, skontaktujcie się z nami.

KONTAKT:Anna Solińska:
e-mail: a.solinska@fil.org.pl
Małgorzata Krakowiak e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl

LINKI:
www.facebook.com/CentrumZimbardowNikiszowcu
www.centrumzimbardo.pl

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797