PROJEKTUJ KNAJFELD
e-mail: bytomknajfeld@gmail.com

Małgorzata Krakowiak:
tel.:+ 48 724 989 395,
e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl

PIERWSZY PROJEKT WBYTOMIU
“Projektuj Knajfeld” to nasz PIERWSZY PROJEKT W BYTOMIU. Knajfeld, historycznie zwany “Kleinfed”, czyli “małe pole”, jest częścią dzielnicy Bytomia – Śródmieście. Jest to niezwykłe miejsce na mapie miasta, o czym świadczy fakt, że Knajfeld przed II wojną światową uznawany był za najpiękniejszą część Bytomia. Dlatego tak ważna jest zmiana dzisiejszego, zaniedbanego, wizerunku Knajfeldu – tak wśród mieszkańców jak i na zewnątrz.

OBSZARY DZIAŁAŃ: LUDZIE – HISTORIA – PRZESTRZEŃ
Działania realizowane były w 3 głównych obszarach, a w każde z nich zaangażowani byli mieszkańców.
1. Działania wzajemnościowe między mieszkańcami.
2. Działania związane z bogatą historią Knajfeldu.
3. Poprawa wyglądu przestrzeni, głównie przez odnowę wybranych podwórek, tworzenie murali, “zieloną partyzantkę”.

PARTNERSTWO Z UM BYTOM, WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ FIO I PEC BYTOM
Projekt był realizowany w 2013 roku w partnerstwie z Urzędem Miasta Bytom, współfinansowany przez Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz PEC Bytom. Więcej na temat realizowanych działań można przeczytać w publikacji, która powstałą w ramach projektu: “Knajfeld. Wielkie historie na Małym Polu” (do pobrania).

KONTAKT:
e-mail: bytomknajfeld@gmail.com
Małgorzata Krakowiak e-mail: m.krakowiak@fil.org.pl, tel.:+ 48 724 989 395

www.facebook.com/ProjektujKnajfeld
www.przestrzeniemiasta.pl

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797