e-mail: fil@fil.org.pl
Anna Solińska:
tel. +48 725 150 081
e-mail: a.solinska@fil.org.pl

WIELOASPEKTOWY ROZWÓJ NIKISZOWCA
Od 2008 roku w Nikiszowcu działało Centrum Aktywności Lokalnej, które adresowane było przede wszystkim do mieszkańców Nikiszowca, a także Janowa. Działalność Centrum miała na celu WIELOASPEKTOWY ROZWÓJ NIKISZOWCA – kulturalny, przestrzenny, ekonomiczny i społeczny, czyli rozumiany jako kompleksowa REWITALIZACJA OSIEDLA. Równocześnie podejmowane działania służyły promocji wyjątkowych walorów historyczno-kulturalnych Nikiszowca w skali ponadregionalnej.

PRACA Z CAŁĄ SPOŁECZNOŚCIĄ DZIELNICY I KAŻDYM KTO CHCE BYĆ AKTYWNY
Główną ideą naszej działalności w Nikiszowcu jest rozwój społeczności lokalnej. PRACUJEMY Z CAŁĄ SPOŁECZNOŚCIĄ DZIELNICY, JAK I KAŻDYM KTO TYLKO CHCE BYĆ AKTYWNY – niezależnie od wieku i statusu społecznego. Poszukujemy, przygotowujemy i wspieramy lokalnych liderów, mobilizując ich do angażowania nowych, kolejnych osób. Wzmacniamy poczucie dumy i zadowolenia z mieszkania w takim miejscu jak Nikiszowiec. Inicjujemy i wspieramy działania lokalne, a także powstawanie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Pełnimy funkcję pomostu pomiędzy władzą a mieszkańcami. Co roku organizujemy w Nikiszowcu m.in.: “Święto Sąsiadów”, “Odpust u babci Anny” , “Jarmark Na Nikiszu”. Funkcjonowanie Centrum w ciągu ostatnich lat przysłużyło się do rozwoju Nikiszowca. Wpłynęło m.in. na znaczne zmniejszenie liczby przestępstw w osiedlu, powstanie nowych organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. Stowarzyszenie Pyrlik Stalowy i Spółdzielnia Socjalna Rybka), powstanie systemu monitoringu wizyjnego osiedla czy Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca. Wiele dotychczasowych działań prowadzonych było także z udziałem PARTNERÓW LOKALNYCH – m.in. Stowarzyszeniem Razem Dla Nikiszowca, Parafią św. Anny, Stowarzyszeniem Pyrlik Stalowy, szkołami, administracjami mieszkaniowymi, KWK „Wieczorek”.

PARTNERSTWO Z MOPS W KATOWICACH ORAZ WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI PODMIOTAMI
Działania w Nikiszowcu prowadzimy jednak niezależnie od projektów, dbając o to, aby miały one charakter ciągły, co jest podstawą autentycznej i trwałej zmiany. Dziś Nikiszowiec uznawany jest za modelowy przykład rewitalizacji. Nasza wieloletnia praca i zaangażowanie w rewitalizację Nikiszowca umożliwiły nam zdobycie doświadczenia i wiedzy w tym obszarze. Dlatego chętnie dzielimy się nią z innymi. Prowadzimy szkolenia i warsztaty nt. rewitalizacji. Przeprowadzamy badania społeczne wraz z rekomendacją działań na przyszłość oraz tworzymy koncepcje działań rewitalizacyjnych. Współpracowaliśmy w tym zakresie m.in. z UM Tychy, UM Sosnowiec, UM Katowice.

Oferta do pobrania tutaj

KONTAKT:
e-mail: fil@fil.org.pl
Anna Solińska e-mail: a.solinska@fil.org.pl, tel. +48 725 150 081

LINKI:
www.facebook.com/StowarzyszenieFIL

Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych otrzymało subwencję finansową z tarczy 2.0. Podmiotem udzielającym wsparcia jest PFR.

BIURO STOWARZYSZENIA Ul. Szopienicka 58, 40-431 Katowice tel. +48 664 222 044, e-mail: fil@fil.org.pl Konto bankowe nr: 59 8437 0002 0050 0544 3815 0001 KRS 0000331302 NIP 6462861797