DAJEMY PRZESTRZEŃ


JANÓW - WCZORAJ I DZIŚ

Janów to obecnie część katowickiej dzielnicy Janów-Nikiszowiec, historycznie jednak znacznie starsza niż Nikisz. Początki 300-letniego Janowa związane są z rodem Mieroszewskich, którzy przybyli na Śląsk z ziemi łęczyckiej i założyli tu ordynację rodową. Leżała ona na terenach pogranicznych - w sąsiedztwie Małopolski. Osada Janów początkowo związana była z rolnictwem, a dopiero w XIX w. z górnictwem. Historię Janowa do dziś tworzą mieszkające od pokoleń stare rody janowskie. A przedstawiciele wielu z nich starają sie zachować dziedzictwo swoich przodków. Historia Janowa nie jest jednak powszechnie znana w przeciwieństwie do bardziej popularnego, industrialnego Nikiszowca. Dlatego powstał pomysł projektu pn. „Janów – wczoraj i dziś”, którego celem jest pokazanie, że Janów ma swoją ciekawą i nie tylko industrialną przeszłość, która może pozytywnie oddziaływać na teraźniejszość i przyszłość.


HISTORIA MÓWIONA
Projekt realizowany jest we współpracy z mieszkańcami. Współtworzą oni m.in. przewodnik po Janowie pt. „Janów – wczoraj i dziś”. Książka zachęcać ma do poznania, a także odwiedzenia miejsca. I tym razem - jak w naszych poprzednich publikacjach - chcemy zwrócić uwagę osób odwiedzających dzielnicę na to, co w tym miejscu ciekawe i niepowtarzalne. O czym najlepiej wiedzą mieszkańcy. Dlatego w książce przeszłość Janowa zostanie przedstawiona nie tylko z perspektywy historyka, ale także oczami Janowian. Dzięki ich wspomnieniom, zgromadzonym w rodzinnych archiwach pamiątkom i zdjęciom, chcemy pokazać to, co dla Janowa symboliczne i charakterystyczne. Po raz kolejny sięgamy więc po „historię mówioną”, która jest w naszej pracy bezcennym źródłem wiedzy. Ma ona także wielkie znaczenie dla tych, którzy dzielą się swoimi opowieściami – ich indywidualne, czasem wielopokoleniowe historie zostają usłyszane i utrwalone. 

NIETYPOWY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
Nie chcemy jednak zatrzymywać się tylko na przeszłości. Traktujemy ją jako punkt wyjścia do teraźniejszości i przyszłości, które w naszej pracy z ludźmi są najważniejszą perspektywą. Dlatego znajdziecie w książce także trasę spacerową, której obiekty, czyli najciekawsze miejsca w Janowie – jak w prawdziwym przewodniku turystycznym – będą zaznaczone na mapie i opisane. Po to, aby zachęcić do odwiedzenia miejsca. Trasę pomogli wytyczyć mieszkańcy. Książka będzie więc rodzajem przewodnika turystycznego, zachęcającego do odkrycia Janowa i zmiany jego postrzegania. Pracując od wielu lat w obszarze ochrony dziedzictwa, wiemy jak bardzo potrzebna jest praca ze stereotypami oraz dlaczego tak ważne jest w tym celu zadbanie o opowieść nt. swojej małej ojczyzny.nbsp;

Patronat medialny nad projektem objęła lokalna gazeta „Miesięcznik Rozdzieński”. Projekt został dofinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa” oraz ze środków Miasta Katowice w ramach konkursu na wkład własny.

KONTAKT:
e-mail: Małgorzata Krakowiak m.krakowiak@fil.org.pl