DAJEMY PRZESTRZEŃ


LIPINY I KAUFHAUS - BADANIE POTENCJAŁU

Projekt pn. "Stare osiedla - nowe możliwości. Ekonomia społeczna w Lipinach i na Kaufhausie" miał na celu przygotowanie gruntu pod budowę lokalnych systemów ekonomii społecznej (ES) w dwóch miejscach: w Lipinach - dzielnica Świętochłowic i na Kaufhausie - osiedle w Rudzie Śląskiej. Realizowany był w 2011 roku, będąc jednym z pierwszym działań FIL w obszarze ekonomii społecznej.

BUDOWA LOKALNYCH SYSTEMÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe działania służące budowie dwóch kompletnych mikrosystemów ekonomii społecznej:
określono potencjał gospodarczy dzielnic i zdefiniowano obszary działalności
przyszłych podmiotów ES,
pracowano nad lokalnym otoczeniem ES,
wykształcono grupę liderów ES,
przeprowadzono dwie testujące inicjatywy lokalne,
opracowano lokalne programy rozwoju ekonomii społecznej dla obu lokalizacji.

PARTNERSTWO Z GMINAMI ŚWIĘTOCHŁOWICE I RUDA ŚLĄSKA
Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gminą Świętochłowice i Gminą Ruda Śląska w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w obszarze przedsiębiorczości społecznej i upowszechniania idei partnerstwa trójsektorowego.