DAJEMY PRZESTRZEŃ


WARSZTATY W DZIELNICACH KATO

Projekt ”Mapujemy Katowice” był częścią procesu edukacyjnego Budżetu Obywatelskiego w Katowicach edycja 2016. W ramach projektu w każdej dzielnicy Katowic (22 lokalizacje) przeprowadziliśmy spotkania z mieszkańcami. Poprzedzone kampanią informacyjną, były otwarte dla wszystkich. Miały jeszcze lepiej przygotować mieszkańców do trzeciej edycji budżetu. Dlatego praca z mieszkańcami została podzielona na część teoretyczną – prezentację nt. tworzenia diagnozy, oraz praktyczną – warsztaty nt. tworzenia mapy zasobów. Spotkania te były także ważną platformą wymiany wiedzy między mieszkańcami – na temat pomysłów na rzecz dzielnicy. Zapewniło to większą komplementarność projektów w ramach BO.

JAK DIAGNOZOWAĆ
Celem spotkań było przede wszystkim dobre przygotowanie mieszkańców do procesu diagnozowania lokalnych potrzeb. Dlatego szczególny nacisk kładliśmy na osiągniecie następujących rezultatów:
- wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców nt. potrzeb i deficytów lokalnych środowisk i dzielnic
- zwiększenie aktywności w oddolne działania i inicjatywy społeczne
- zwiększenie wiedzy mieszkańców nt. poszczególnych etapów przygotowania inicjatyw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia diagnozy i mapy zasobów lokalnych
- wyłonienie lub wzmacnianie lokalnych liderów
- integracja i wsparcie aktywnie działających mieszkańców
- stworzenie komponentów diagnoz wybranych obszarów Katowic

LEPSZY BUDŻET OBYWATELSKI
Spotkania te odbywały się na pierwszym etapie budżetu obywatelskiego – tj. tworzenia przez mieszkańców projektów. Często jednak wychodziły one poza tematykę budżetu, stając się przyczynkiem do dyskusji nt. sytuacji w dzielnicach oraz aktywności społecznej. Na wielu warsztatach powstawały także mapy zasobów lokalnych oraz nowe projekty. Mieszkańcy zgłaszali również swoje uwagi do zasad budżetu obywatelskiego. Projekt „Mapujemy Katowice” był finansowany przez UM Katowice w ramach zadania publicznego "Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli”.