DAJEMY PRZESTRZEŃ


INNOWACYJNA METODA KSZTAŁCENIA

Study Circle to innowacyjna na polskim rynku metoda kształcenia osób dorosłych. Zakłada korzystanie z potencjału wszystkich uczestników, wychodząc z przekonania, że każdy dysponuje jakąś wiedzą czy doświadczeniami, którymi może podzielić się z innymi. Polega na tym, że osoby, które chcą się czegoś nauczyć lub rozwiązać problem spotykają się regularnie w małych grupach (study circles) w celu wspólnego zgłębienia interesującego je tematu. Głównymi wyróżnikami metody Study Circle są:

- bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach uczestników,
- lider, który nadzoruje pracę grupy, ale nie musi posiadać wiedzy czy kwalifikacji związanych z jej tematyką,
- plan pracy i materiały informacyjne pomocne w ​​pracy grupy.

UCZESTNICY WYKORZYSTUJĄ SWOJĄ WIEDZĘ
Metodę Study Circle zastosowaliśmy m.in. w naszej pracy z osobami samotnie wychowującymi dzieci - mieszkańcami Katowic. Uczestnicy wykorzystywali swoją wiedzę, aby wspólnie zgłębiać interesujące ich zagadnienia. Wzięli także udział w cyklu warsztatów, których tematy zostały wybrane przez nich samych. Spotkania poświęcone były m.in. doradztwu zawodowemu zakładaniu działalności gospodarczej, pomocy prawnej.

CRIS - WZDROŻENIE METODY W POLSCE
Organizacją odpowiedzialną za wdrożenie w Polsce metody Study Circle jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika. Jeśli chcecie dowiedzieć czegoś więcej o metodzie lub jesteście zainteresowani wdrożeniem jej w swoim środowisku, zapraszamy do kontaktu oraz krótkiego filmu o SC w Polsce: youtu.be/YAm9ZMwKINE

KONTAKT:
Małgorzata Krakowiak
e-mail:m.krakowiak@fil.org.pl
Izabella Kaznowska
e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl
www.studycircle.pl