DAJEMY PRZESTRZEŃ


DLA SPOŁECZNOŚCI SOSNOWCA

Projekt edukacyjny „RewitalizujeMY” zrealizowany został we współpracy z UM Sosnowiec.. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów, których odbiorcami byli mieszkańcy wybranych obszarów Miasta Sosnowiec, przeznaczonych do kompleksowej rewitalizacji. Obok mieszkańców uczestnikami procesu edukacyjnego byli także pracownicy lokalnych podmiotów różnych sektorów zaangażowani w zmianę danego miejsca.

KOMPELSKOWA REWITALIZACJA
Tematyka szkolenia dotyczyła zagadnień związanych z szeroko pojętym procesem rewitalizacji, obejmującym zarówno kwestie społeczne jak i przestrzenne i infrastrukturalne. Ponadto istotnym elementem były także tematy związane z diagnozowaniem potrzeb społecznych, ze zmianą społeczną, partycypacji społeczną, animacją lokalną oraz budowaniem relacji partnerskich w kontekście zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

KAZIMIERZ GÓRNY I CENTRUM
Projekt został zrealizowano w okresie 03.11.2015 – 09.12.2015 w formie 2 cykli warsztatowych dla posiadających swoje specyficzne problemy i wyzwania i lokalizacji: Kazimierz Górniczy oraz Centrum. W każdej z lokalizacji odbyło się po 5 warsztatów. Łącznie w warsztatach uczestniczyło prawie 60 osób.