DAJEMY PRZESTRZEŃ


Kontakt:
+48 881 082 831
e-mail: gical.fil@gmail.comSPOTKANIA W KOBIECYM KRĘGU

W ramach projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych prowadzi działania w Katowicach Giszowcu. Adresowane są one do osób, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy – poprzez wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych. Nasze działania prowadzone są dla różnych grup i w różnej formie. Wszystkich chcących przyłączyć się do projektu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z MOPS Katowice.

Prowadzimy m.in. cykl spotkań pn. „W kobiecym kręgu”, w ramach których wspólnie z mieszkankami Giszowca pracujemy metodą pn. Study Circle. Istotą metody jest budowanie relacji w grupie oraz wymiana wiedzy między uczestniczkami - dzięki czemu mogą one wzajemnie się wspierać i sobie pomagać. W ramach „kobiecego kręgu” odbywają się także spotkania z ekspertami, służące zdobyciu wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy. Panie korzystają także z indywidualnego poradnictwa służącego wspieraniu rozwoju zawodowego, a także z pomocy animatorów.

INTEGROWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Kolejnym obszarem działań w ramach projektu „Włącz się” jest praca z mieszkańcami Giszowca, nastawiona na ich zaangażowanie w zmianę na rzecz swojego osiedla. Ma ona także umożliwić mieszkańcom lepsze poznanie się i zidentyfikowanie wspólnych potrzeb. Dzięki temu mogą oni budować i wzmacniać wzajemne relacje, będące podstawą do stworzenia lokalnej społeczności. To także okazja, aby wyłonić lokalnych liderów oraz wzmocnić kompetencje społeczne poszczególnych osób. Działamy obecnie na ulicach Karliczka, Kolistej i Mysłowickiej. Wciąż poszukujemy mieszkańców chcących zaangażować się na rzecz swojej okolicy.

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W naszej pracy odrębne działania poświęcamy osobom z niepełnosprawnością. Wspieramy głównie rozwój ich kompetencji społecznych poprzez cotygodniowe spotkania, w ramach których prowadzimy warsztaty artystyczne, klub filmowy, gry i zabawy manualne. Planujemy także działania służące określeniu i wzmocnieniu kompetencji zawodowych tej grupy uczestników.

KONTAKT:
+48 881 082 831 e-mail: gical.fil@gmail.com

LINKI:
www.facebook.com/gical.fil